Nowości
Ukierunkowane psychofizyczne przygotowanie pilota wojskowego do lotów
Szkoła oficerów pożarnictwa : XV Turnus (1969-1973) : wspomnienia
Rozwój historyczny fortyfikacji w zarysie
Niemieckie Wojska Specjalne
Współczesny wywiad HUMINT : mało mówić, dużo słuchać, widzieć wszystko