Nowości
Historia jazdy polskiej
Zgrupowania zadaniowe wojsk lądowych w działaniach taktycznych
Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie : sprawność działania w bezpieczeństwie narodowym
Podręcznik żołnierza
Alfabet bezpieczeństwa : suplement do trylogii bezpieczeństwa