Nowości
Czarna fala
Edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa (nie tylko) w bibliotece : doświadczenia i wyzwania
Rosja - Ukraina : największe starcie XXI wieku
Proces norymberski
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : logistyka E-2023. Cz. 2