New items
Klara
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Wojska Specjalne Stanów Zjednoczonych
Poradnik dla doktorantów i habilitantów nauk o bezpieczeństwie
Zgrupowania zadaniowe wojsk lądowych w działaniach taktycznych