New items
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej, grupa osobowa rozpoznania i zakłóceń elektronicznych
Transhumanizm : w stronę biopolityki ponowoczesnej
Cykle życia publikacji naukowych warunkowane praktyką cytowania piśmiennictwa
W osłonie trzeciej pancernej : walki 2 Armii Lotniczej w Operacji Dolnośląskiej i Bitwie Lubańskiej
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa rakietowa i artylerii, specjalność artyleria lufowa, artyleria rakietowa, przeciwpancerne pociski kierowane