New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia I stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Ładunki IED a bezpieczeństwo transporterów opancerzonych
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
Echo przyszłych wypadków
The Oxford handbook of international law in armed conflict