Nowości
Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 1
Program studiów : kierunek studiów : bezpieczeństwo narodowe : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : studia I stopnia : kierunek : logistyka E-2022. Cz. 2
Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)