Nowości
Wybrane zagadnienia z ratownictwa specjalistycznego. Cz. 2
Dobrostan w grupach dyspozycyjnych : ujęcie współczesne i historyczne
Propaganda : od dezinformacji i wpływu do operacji i wojny informacyjnej
Poradnik dla doktorantów i habilitantów nauk o bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą : wyzwania, ryzyka, rekomendacje