Nowości
Uczenie głębokie i sztuczna inteligencja : interaktywny przewodnik ilustrowany
Mobilność wojskowa wyznacznikiem bezpieczeństwa logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie : sprawność działania w bezpieczeństwie narodowym
Program studiów : kierunek studiów : bezpieczeństwo narodowe : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Informacja i psychologia na wojnie nowej generacji