New items
Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne oraz kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej
Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne i kulturowe w Europie Zachodniej = The contemporary political and cultural regionalisms and separatisms in Western Europe
Wywiad w wojnach hybrydowych
Program nauczania słuchaczy kursu oficerskiego (6 miesięcy) dla podoficerów zawodowych z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
Informacja i psychologia na wojnie nowej generacji