Nowości
Szkoła oficerów pożarnictwa : XV Turnus (1969-1973) : wspomnienia
Sekretna wojna. 3 : z dziejów kontrwywiadu II RP (1914) 1918-1945 (1948)
Vademecum szkolenia podstawowego
Baśniowa opowieść
Polski język migowy w systemie szkolenia obronnego Rzeczypospolitej Polskiej : w stronę edukacji dla bezpieczeństwa