New items
Zarządzanie zasobami ludzkimi wrażliwe na różnorodność
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : informatyka E-2022. Cz. 2
Wariant załadowczy zasobnika towarowego systemowego A-22S WZ CDS A-22S : wariant podstawowy do zrzutu systemem grawitacyjnym, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania ze spadachronem G-12E
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
Przywództwo w administracji publicznej : perspektywa zarządzania kryzysowego