New items
Mengele
Job crafting : nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy
Bezpieczeństwo cyfrowe : od problemów globalnych do lokalnych : państwo i społeczeństwo
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Chińczycy trzymają nas mocno : pierwsze śledztwo o tym, jak Chiny kolonizują Europę, w tym Polskę