New items
Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia
Kompetencje społeczne nauczycieli akademickich w dobie cyfryzacji
Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 2
Cechy funkcjonalne przedsiębiorstw : nowoczesne zarządzanie