Nowości
Kontratak : gniewni trzydziestoletni
Transhumanizm : w stronę biopolityki ponowoczesnej
Działalność kontrwywiadowcza FBI
Nauka o zarządzaniu : w kierunku systemu syntezy
Cyberbezpieczeństwo : strategie ataku i obrony : jak osiągnąć najwyższy możliwy stan zabezpieczeń systemu informatycznego