New items
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej, grupa osobowa rozpoznania ogólnego
Realizacja procesu eksploatacji samolotów w bazie szkolenia lotniczego : wybrane aspekty bezpieczeństwa
Ćwiczebne procedury operacyjne plutonu czołgów
Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny : system bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście zagrożeń oraz prawnych aspektów funkcjonowania państwa
Pauza strategiczna : Polska wobec ryzyka wojny z Rosją