Nowości
Informatyka śledcza i Kali Linux : przeprowadź analizy nośników pamięci, ruchu sieciowego i zawartości RAM-u za pomocą narzędzi systemu Kali Linux 2022.x
Wizje : czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku
Strategie red team : ofensywne testowanie zabezpieczeń w praktyce
Prawo administracyjne : zbiór przepisów 2023 : Kodeks postępowania cywilnego ; Ordynacja podatkowa ; Samorządowe kolegia odwoławcze ; Postępowanie egzekucyjne w administracji ; Prawo o ustroju sądów administracyjnych ; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ; Koszt i opłaty
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej, grupa osobowa rozpoznania ogólnego