New items
Wojna nowego wieku? : agresja Rosji przeciwko Ukrainie 2022-2023
Mobilność i transport jako determinanty bezpieczeństwa państwa
Dobre żony
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : informatyka : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 E-2020. Cz. 4
Wartości, przywództwo, dowodzenie