New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Wyzwania kierowania ludźmi w systemie hybrydowej organizacji pracy
Program studiów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Geopolityka
Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach