Nowości
Hakuj jak duch : łamanie zabezpieczeń środowisk chmurowych
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej, grupa osobowa rozpoznania i zakłóceń elektronicznych
Nowoczesne szkolenie strzeleckie : podręcznik metodyczny szkolenia strzeleckiego na małych dystansach CQB i MOUT
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024
Szczegółowy program nauczania języka angielskiego : poziom średniozaawansowany : (SPJ 2222 wg STANAG 6001)