Nowości
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Eksploatacja, logistyka, badania sprzętu wojskowego - problemy i rozwiązania
Program nauczania słuchaczy kursu oficerskiego (6 miesięcy) dla podoficerów zawodowych z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
Uczenie głębokie i sztuczna inteligencja : interaktywny przewodnik ilustrowany
Siły ekspedycyjne w konfliktach zbrojnych