New items
Pokot
4. [Czwarty] Wojskowy Szpital Kliniczny jako gwarant bezpieczeństwa żołnierzy w systemie służby zdrowia
Program studiów : kierunek studiów : bezpieczeństwo narodowe : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Osadzone : sytuacja społeczna kobiet w izolacji penitencjarnej
Edukacja patriotyczna młodzieży : społeczna świadomość obronna - diagnoza