New items
Sprawność współdziałania podmiotów w zarządzaniu kryzysowym
Mechanizmy ochrony ludności w redukcji ryzyka katastrof : wybrane zagadnienia
Tajne państwo
O pracy wychowawczej dowódcy strażnicy
Przywództwo wyższego stopnia : Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji