Nowości
122. [Stu dwudziesto dwu] mm haubica D-30
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy wojsk specjalnych
Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Handel ludźmi