New items
Procedury działania pododdziałów regulacji ruchu : DU-4.4.4.1 (A)
Bezpieczeństwo narodowe Rosji w neoeurazjatyzmie Aleksandra Dugina na tle współczesnej rosyjskiej debaty politycznej i akademickiej
Międzynarodowy obrót osobowy jako źródło szans i zagrożeń
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : dowodzenie : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Ruch Azowski : ideologia, działalność i walka ukraińskich nacjonalistów