Nowości
Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość : uczelniany projekt naukowo-badawczy
Podstawy strzelania na długim dystansie : vademecum
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 2
Program kursu przygotowania oficerów przeznaczonych do terytorialnej służby wojskowej (TSW) : grupa osobowa : lekka piechota
Środowisko działania służb specjalnych : wybrane aspekty