Nowości
Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia
Edukacja patriotyczna młodzieży : społeczna świadomość obronna - diagnoza
Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie : sprawność działania w bezpieczeństwie narodowym
Informacja i psychologia na wojnie nowej generacji
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego = Main categories of national security