Nowości
Kontrwywiad II Rzeczpospolitej. T. 10
Zjawiska kryzysowe w organizacji : diagnoza i zarządzanie
It's grammar time : key, 4
Bezpieczeństwo narodowe : teoretyczne i praktyczne aspekty
Uczenie maszynowe : elementy matematyki w analizie danych