New items
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich w polskim porządku prawnym
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : bezpieczeństwo narodowe : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 1
Zamachy terrorystyczne : istota i koncepcja reagowania
Reflections on war : preparedness and consequences
Energetyka : po prostu