Nowości
Eksploatacja, logistyka, badania sprzętu wojskowego - problemy i rozwiązania
Podręcznik żołnierza
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia
Platerówki? Boże broń! : kobiety, wojna i powojnie