Nowości
Nowoczesne szkolenie strzeleckie : podręcznik metodyczny szkolenia strzeleckiego na małych dystansach CQB i MOUT
Retoryka w dydaktyce akademickiej : perspektywa pedagogiczno-filozoficzna
Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia
Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne państwa : wybrane problemy
Wybrane problemy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej