Nowości
Informacja i psychologia na wojnie nowej generacji
Współczesne samoloty bojowe i śmigłowce Rosji
Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne i kulturowe w Europie Zachodniej = The contemporary political and cultural regionalisms and separatisms in Western Europe
Ukierunkowane psychofizyczne przygotowanie pilota wojskowego do lotów
Przywództwo w administracji publicznej : perspektywa zarządzania kryzysowego