New items
Sedno strategii : jak lider może stać się strategiem
Lider w stylu GROM
Job crafting : nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy
Polska Marynarka Wojenna a bezpieczeństwo morskie państwa od zimnej wojny do NATO : próba usystematyzowania
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023