Nowości
Inne tonacje ciszy
Zastosowanie biometrii w zautomatyzowanej kontroli granicznej jako podstawowe narzędzie bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej
Wada
Mężczyzna bez twarzy
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : studia II stopnia : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2024. Cz. 1