New items
Routledge handbook of the law of armed conflict
Polska Marynarka Wojenna w polityce bezpieczeństwa morskiego państwa w drugiej połowie XX wieku : próba usystematyzowania
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XII,
Bezpieczeństwo narodowe Rosji w neoeurazjatyzmie Aleksandra Dugina na tle współczesnej rosyjskiej debaty politycznej i akademickiej
Dziewczyny na skrzydłach : polskie lotniczki, które zdobyły niebo