Nowości
Rozwój historyczny fortyfikacji w zarysie
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 1
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski : instytucje - dowództwa - sztaby
Wywiad w wojnach hybrydowych