New items
Kluczowe mierniki dokonań (KPI) w zarządzaniu organizacją na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej
Europa między Wschodem a Zachodem
Program kursu doskonalącego dla podoficerów sekcji sztabów oddziałów/ZT - planowanie na poziomie taktycznym : 8250059
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich w polskim porządku prawnym
Dreszcz. T. 2,