Nowości
Repatriacja amerykańskich jeńców wojennych i cywilów z radzieckich jednostek repatriacyjnych na terenie Polski w latach 1944-1945
Bezpieczeństwo międzynarodowe w erze strategicznej rywalizacji
Przepisy o powinnościach żołnierzy i podoficerów Legionów Polskich : (dla piechoty)
Satysfakcja z pracy i wydajność pracowników : relacja (nie)oczekiwana
Tabele strzelnicze do strzelania 155 mm nabojami z pociskiem odłamkowo-burzącym EOFdMKM oraz 155 mm nabojami z pociskiem odłomkowo-burzącym z gazogeneratorem EOFdMKM DV ze 155 mm sh KRAB : DTU-3.2.5.8.71/74/(B)