New items
Świat na sprzedaż : kulisy dziennikarskiego śledztwa w sprawie handlu zasobami Ziemi
Kukuczka : opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście
Zastosowanie wybranych aspektów psychologii behawioralnej w zarządzaniu
Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku : zbiór studiów. T. 9
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : dowodzenie : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024