New items
Do cna
Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość : uczelniany projekt naukowo-badawczy
Rola terenowych organów administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce
Tak zwany Interpol : studium uwarunkowań skuteczności zwalczania przestępczości transgranicznej i terroryzmu w ramach globalnej współpracy policyjnej
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym Polski