Nowości
Rola terenowych organów administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce
Battleplan : english for the polish military. Level 3,
Informacja i psychologia na wojnie nowej generacji
Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji : zagrożenia zdrowotne
Program nauczania słuchaczy kursu oficerskiego (6 miesięcy) dla podoficerów zawodowych z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana