New items
Noc, która się nie kończy : historia obozów koncentracyjnych
Kronika Wojska Polskiego 2021
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach