Nowości
Niszczenie sił okrążonych
In different times : the war for southern africa 1966-1989
Zastosowanie wybranych aspektów psychologii behawioralnej w zarządzaniu
System ochrony praw człowieka pierwszej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych. [T. 2]
Siły zbrojne wobec nowych wyzwań i zagrożeń