New items
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego = Main categories of national security
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana, specjalność pancerna
Publiczne zarządzanie kryzysowe : budowa repozytorium metod i technik
Wywiad w wojnach hybrydowych
Zarządzanie w inżynierii bezpieczeństwa : wybrane aspekty