Nowości
Doskonałe pulic relations : teorie, kontrowersje, debaty
Negocjacje
Sekretna wojna. 3 : z dziejów kontrwywiadu II RP (1914) 1918-1945 (1948)
Baśniowa opowieść
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : informatyka E-2022. Cz. 2