Nowości
Walka piechoty
Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne państwa : wybrane problemy
Blizna
Wtórna traumatyzacja wśród funkcjonariuszy policji : konsekwencje i uwarunkowania
152. [Stu pięćdziesięcio dwu] mm armatohaubica samobieżna wz. 77 DANA