New items
Szczegółowy program nauczania języka angielskiego : poziom zaawansowany : (SPJ 3333 wg STANAG 6001)
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 2
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : informatyka E-2021. Cz. 2-ANEKS 1
Nowoczesne szkolenie strzeleckie : podręcznik metodyczny szkolenia strzeleckiego na małych dystansach CQB i MOUT
To be a U.S. Army Rangers