New items
Sedno strategii : jak lider może stać się strategiem
Polska Marynarka Wojenna w polityce bezpieczeństwa morskiego państwa w drugiej połowie XX wieku : próba usystematyzowania
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Employee experience : zarządzanie kapitałem ludzkim w kategoriach rynku doznań
Krótka historia wojny