Nowości
Z dziejów polskiej przysięgi wojskowej
Pauza strategiczna : Polska wobec ryzyka wojny z Rosją
Motivazione : o prawdziwej motywacji
Systematyczny przegląd literatury w naukach społecznych : przewodnik dla studentów, doktorantów i nie tylko
Odpowiedzialność dyscyplinarna w uczelniach wyższych : komentarz do art. 275-322 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce