New items
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym Polski
Kwestia rosyjska : jak budowano naród i imperium
Transport, spedycja, logistyka : teoria, przykłady, zadania i rozwiązania : podręcznik dla studentów kierunku logistyka
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : informatyka E-2022. Cz. 1