Nowości
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2022. Cz. 4
2084. [Dwa tysiące osiemdziesiąt cztery] : sztuczna inteligencja i przyszłość ludzkości
A guide to writing for advanced
Wywiad i analityka w biznesie : prawne i praktyczne aspekty biznesowej analizy wywiadowczej
Milagro : dziennik kubański