New items
Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Konflikt hybrydowy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście możliwych implikacji geopolitycznych, militarnych i ekonomicznych w rejonie przesmyku suwalskiego
Bikini
Sygnatura