Nowości
Dlaczego bitcoin
Znaczenie kultury bezpieczeństwa w procesach logistycznych na przykładzie pandemii COVID-19 i innych elementów kaskadowej sytuacji kryzysowej
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : logistyka E-2023. Cz. 3
Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw
Izrael na tle światowych potęg w cyberprzestrzeni : analiza porównawcza